Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Блик 99“ ЕООД чрез инвестиране в иновативно оборудване
Бенефициент: "БЛИК 99" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за постигане на по-високо ниво на конкурентоспособност на фирмата чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на високоавтоматизирани, прецизни, енергоспестяващи и иновативни машини. Изпълнението на дейностите по проекта e предпоставка за постигане на развитие и растеж на нашето предприятие, респективно на нашата конкурентоспособност
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнители
Дейност 2 Доставка на 1 бр. CNC Стругово-фрезов център и 1 бр. Машина за отливане на полиуретан
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одит-2005" ЕООД
BAULE SAS
DMG MORI SEIKI South East Europe М.Е.П.Е.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 134 BGN
Общ бюджет: 885 705 BGN
БФП: 619 994 BGN
Общо изплатени средства: 619 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 619 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 619 994 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
619 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 526 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 526 995 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
526 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 999 BGN
Финансиране от бенефициента 265 772 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии
Индикатор 8 Въведени нови продукти
Индикатор 9 Сключени договори с доставчици.
Индикатор 10 Доставени ДМА.
Индикатор 11 Изготвени: - Информационна табела - Информационно съобщение - Стикери
Индикатор 12 Изготвен одиторски доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз