Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0001-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-1-88
Наименование: Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Стара Загора
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати – изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора”
Дейности: Одит на проекта
Организация и управление
Мерки за публичност
Посетителска инфраструктура и капитално строителство
Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
Планиране и оптимизация на управлението
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 413 400 BGN
Общ бюджет: 396 637 BGN
БФП: 396 637 BGN
Общо изплатени средства: 377 729 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 396 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 82 680 BGN
2013 20 562 BGN
2014 16 162 BGN
2015 258 324 BGN
377 729 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 278 BGN
2013 17 478 BGN
2014 13 738 BGN
2015 219 576 BGN
321 070 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 402 BGN
2013 3 084 BGN
2014 2 424 BGN
2015 38 749 BGN
56 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз