Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0065-C0001
Номер на проект: ДОПТ-5/11.05.2012 г.;ДОПТ-29/02.10.2015 г.
Наименование: "Осигуряване на финансов ресурс за изплащане на възнаграждения на служителите, извършващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансово управление, отчетност и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП НКЖИ, като бенефициент по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 год."
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2012
Начална дата: 11.05.2012
Дата на приключване: 05.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет в структурите на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, изпълняващи дейности по програмиране/идентифициране, подготовка, финансова отчетност, управление и контрол, наблюдение и контрол на изпълнението на проектите/операциите на ДП НКЖИ, в ролята му бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.
Дейности: Осигуряване на възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите от дирекция СРИП към ДП НКЖИ, за периода 01.03.2012-31.12.2014 год.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 194 890 BGN
Общ бюджет: 3 137 879 BGN
БФП: 3 137 879 BGN
Общо изплатени средства: 2 517 372 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 137 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 318 815 BGN
2013 731 607 BGN
2014 895 581 BGN
2015 571 368 BGN
2 517 372 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 667 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 270 993 BGN
2013 621 866 BGN
2014 761 244 BGN
2015 485 663 BGN
2 139 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 470 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 822 BGN
2013 109 741 BGN
2014 134 337 BGN
2015 85 705 BGN
377 606 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изплатени възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите от дирекция СРИП към ДП НКЖИ, за периода 01.03.2012-31.12.2014 год.
Индикатор 2 (Д) Осигуряване на възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите от дирекция СРИП към ДП НКЖИ, за периода 01.03.2012-31.12.2014 год.
Индикатор 3 (Д) Осигуряване на възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите от дирекция СРИП към ДП НКЖИ, за периода 01.01.2015-31.08.2015 год.
Индикатор 4 (Д) Осигуряване на възнаграждения, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, социални и здравни осигуровки, дължими от работодателя, начислени върху изплатените средства на служителите от дирекция СРИП към ДП НКЖИ, за периода 01.09.2015-30.11.2015 год.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз