Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1146-C0001
Номер на проект: 4МС-02-184-31/08.07.2013 г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Европът-2000“ АД чрез въвеждане на нов модул към системата „Куриер“
Бенефициент: Европът-2000 АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се постигне устойчиво развитие и повишена конкурентоспособност на „Европът-2000“ АД чрез развие на потенциала в сферата на куриерските услуги.
Дейности: Дейност 1. „Сформиране на екип и цялостно управление на проекта“.
Дейност 2. „Избор на организация за предоставяне на консултантски услуги по предварителен анализ, разработване и внедряване софтуерен модул към съществуващата система за управление на ресурсите в предприятието“.
Дейност 3. “Предоставяне на консултантски услуги по предварителен анализ, разработване и внедряване софтуерен модул към съществуващата система за управление на ресурсите в предприятието“
Дейност 4. „Избор на изпълнител за доставка н дълготрайни материални активи“.
Дейност 5. „Доставка, внедряване и пускане в експлоатация на дълготрайни материални активи“.
Дейност 6. „Избор на организация, осигуряваща визуализацията на проекта“.
Дейност 7. „Визуализация на проекта“.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
„БУЛНЕКС” АД
„Вега Дизайн“ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 327 045 BGN
Общ бюджет: 434 665 BGN
БФП: 325 999 BGN
Общо изплатени средства: 325 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 409 BGN
2014 260 588 BGN
2015 0 BGN
325 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 277 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 598 BGN
2014 221 500 BGN
2015 0 BGN
277 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 811 BGN
2014 39 088 BGN
2015 0 BGN
48 900 BGN
Финансиране от бенефициента 109 015 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Увеличени приходи от продажби за първата година след реализиране на проекта
Индикатор 5 Индикатор 2: Увеличаване на финансовия резултат за първата година след реализиране на проекта
Индикатор 6 Индикатор 3: Намаление на броя подадени жалби от клиентите
Индикатор 7 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции , направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз