Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0965-C0001
Номер на проект: 4МС-02-149-А-1/26.04.2013
Наименование: „Устойчиво развитие на „Проксимус инженеринг” ЕООД, чрез въвеждане на ERP система за управление и контрол на бизнес процесите”
Бенефициент: „ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигането на развитие и устойчивост в конкурентоспособността на „Проксимус инженеринг” ЕООД чрез модернизация в управлението на работните процеси и постигане на европейско качество на услуги.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност: Организация и управление на дейностите и процесите за изпълнение на проектното предложение
Подготовка и изпълнение на Дейност: Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнители на отделните проектни дейности, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.
Подготовка и изпълнение на Дейност: Предоставяне на услуга по изработване и въвеждане на ERP система за управление на работните процеси в „Проксимус инженеринг” ЕООД
Подготовка и изпълнение на Дейност: Закупуване и доставка на компютърно оборудване и необходимия за него софтуер.
Подготовка и изпълнение на Дейност: Изпълнение на мерки за визуализация и информираност на обществото за изпълнението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИЗНЕС СОФТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 633 BGN
Общ бюджет: 53 480 BGN
БФП: 39 832 BGN
Общо изплатени средства: 39 832 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 832 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 832 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 857 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 975 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 975 BGN
Финансиране от бенефициента 13 923 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия).
Индикатор 4 Индикатор 1: Разработена и въведена в дейността на фирмата специализирана ERP система
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупени и инсталирани работни станции с необходимия софтуер.
Индикатор 6 Индикатор 3: Закупен и инсталиран сървър с необходимия софтуер.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз