Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0234-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегрирана системи за управление, включваща системи за управление на ресурсите - ERP и работата с клиенти - CRM
Бенефициент: "Велекс Инк" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се допринесе за устойчивото развитие на българските фирми чрез повишаване конкурентноспособността на ВЕЛЕКС.
Дейности: Дейност 1 „Консултанска услуга – Интегрирана бизнес система за управление - CRM И ERP Дейност 1.1 Избор на консултанска фирма
Дейност 1 „Консултанска услуга Интегрирана бизнес система за управление - CRM И ERP Дейност 1.2. Релизиране на консултантски услуги
Дейност 2 „Инвестиция-ИТ Инфраструктура” Дейност 2.1 Избор на фирма-доставчик (няколко дроставчици)
Дейност 2 „Инвестиция – ИТ Инфраструктура” Дейност 2.2. Релизиране на инвестицията
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Информиране и публичност”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Интеграл-К
"Прима- софт"ООД
"Оптим-ал" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 400 BGN
Общ бюджет: 184 374 BGN
БФП: 138 004 BGN
Общо изплатени средства: 138 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 138 004 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 117 303 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 303 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 701 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 701 BGN
Финансиране от бенефициента 48 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Увеличаване на поръчките.
Индикатор 6 Индикатор 2: Увеличаване производителността на труда
Индикатор 7 Индикатор 3: Намалена себестойност
Индикатор 8 Индикатор 4: Оценка на удовлетвореността на клиените (над 85 % удовлетвореност, при под 50 % - готовност за смяна на доставчик)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз