Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0157-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Аполо 2000" ООД, чрез внедряване на автоматизирани системи за управление на отношенията с клиентите (CRM) и за управление на туроператорска и агентска дейност (ERP)
Бенефициент: "Аполо-2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на предприятието и конкурентоспособността му на българския и европейски пазари чрез внедряване на автоматизирани системи за управление на отношенията с клиентите (CRM) и за управление на туроператорска и агентска дейност (ERP) в ‘Аполо 2000’ ООД
Дейности: Дейност 1: Процедура за избор на изпълнител/и за внедряване на двете системи за управление и доставка на планираното оборудване – система за IP телефония: месеци 1-4
Дейност 2: Доставка на оборудването:
Дейност 3: Внедряване на ERP системата: месеци
Дейност 4: Внедряване на CRM системата: месеци
Дейност 5: Визуализация
Дейнст:6 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 574 BGN
Общ бюджет: 63 607 BGN
БФП: 47 705 BGN
Общо изплатени средства: 47 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 705 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 549 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 549 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 156 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 156 BGN
Финансиране от бенефициента 16 191 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Внедрена система за управление на бизнеса
Индикатор 5 Индикатор 2: Закупено хардуерно оборудване за функциониране на системата за управление отношенията с клиенти
Индикатор 6 Индикатор 3: Популяризиран проекта и спазени изискванията за визуализация
Индикатор 7 Индикатор 4: Финансово и технически успешно
Индикатор 8 Индикатор 5: Намаляване себестойността на услугите
Индикатор 9 Индикатор 6: Увеличаване на печалбата
Индикатор 10 Индикатор 7: Увеличаване приходите от продажби
Индикатор 11 Индикатор 8: Увеличаване приходите от износ
Индикатор 12 Индикатор 9: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз