Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0757-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „ЮДК” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт ISO 9001 и въвеждане на CRM система
Бенефициент: "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Да се повиши конкурентоспособността и да се разширят пазарните позиции на „Юропиън дивелъпмънт консултинг” ЕООД посредством получаване на интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа за покриване на международен стандарт ISO 9001и въвеждане на уеб базирана CRM софтуерна система в организацията.
Дейности: Дейност 1 Предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на СУК в съответствие с ISO 9001
Дейност 2 Предварителен анализ, разработване и внедряване на специализирана CRM система
Дейност 3 Технологично обезпечаване ефективното функциониране на специализирана софтуерна система за управление взаимоотношенията с клиентите на организацията и постигане на съответствие със СУК
Дейност 4 Сертифициране на стандартизирана СУК в съответствие с ISO 9001
Дейност 5 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 239 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 63 248 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Брой процедури за избор на изпълнител по ПМС №55
Индикатор 6 Индикатор 2: Визуализация и отчетност
Индикатор 7 Закупени и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 Индикатор 4: Внедрена СУК
Индикатор 9 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз