Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0086-C0002
Номер на проект: TA-2012-KPOS-PP-84
Наименование: Междинна и текущи оценки на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и на Комуникационния план на ОПОС и осъществяване на мониторинг на комуникационния план на ОПОС
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.04.2012
Начална дата: 25.04.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на оценки на ОПОС и на Комуникационния план на ОПОС, както и осъществяване на мониторинг на комуникационния план на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Европейски анализи и оценки"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 189 200 BGN
Общ бюджет: 643 216 BGN
БФП: 643 216 BGN
Общо изплатени средства: 643 216 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 643 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 175 922 BGN
2013 505 777 BGN
2014 - 38 483 BGN
2015 0 BGN
643 216 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 546 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 534 BGN
2013 429 910 BGN
2014 - 32 711 BGN
2015 0 BGN
546 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 388 BGN
2013 75 867 BGN
2014 - 5 772 BGN
2015 0 BGN
96 482 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз