Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0083-C0001
Номер на проект: TA-2012-FESOS-81
Наименование: Осигуряване на възнаграждение на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт, участващи в оценката на проектни предложения по ос 1, 2 и 3 по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.03.2012
Начална дата: 21.04.2012
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: осигуряване на възнаграждения на служители, участващи в оценката на проектни предложения по ос 1, 2 и 3 по ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 812 000 BGN
Общ бюджет: 153 969 BGN
БФП: 153 969 BGN
Общо изплатени средства: 153 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 567 BGN
2013 88 784 BGN
2014 33 665 BGN
2015 4 954 BGN
153 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 874 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 582 BGN
2013 75 466 BGN
2014 28 615 BGN
2015 4 211 BGN
130 874 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 985 BGN
2013 13 318 BGN
2014 5 050 BGN
2015 743 BGN
23 095 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз