Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.3.01-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.3-01/2008/001-13-05
Наименование: Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.02.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 09.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване ефективността и ефикасността на маркетинговите дейности и предлаганата пазарна информация за туристическия продукт на национално и международно ниво чрез интегрирани комуникационни кампании на целеви за България пазари – Германия, Русия, Румъния, Украйна, Полша и Швеция.
Дейности: дейност 7 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Полша
дейност 11 Независим финансов одит
дейност 4 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Русия
дейност 8 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Швеция
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 6 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Украйна
дейност 10 Дейности за визуализация и публичност
дейност 9 Оценка на ефективността на кампаниите
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 5 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Румъния
дейност 3 Осъществяване на комуникационна кампания на пазар Германия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 282 374 BGN
Общ бюджет: 6 153 420 BGN
БФП: 6 153 420 BGN
Общо изплатени средства: 6 153 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 153 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 497 657 BGN
2015 3 656 160 BGN
6 153 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 230 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 123 009 BGN
2015 3 107 736 BGN
5 230 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 923 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 374 649 BGN
2015 548 424 BGN
923 073 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Приходи от международен туризъм (4)
Индикатор 2 Нетни приходи от международен туризъм (4)
Индикатор 3 Заетост на легловата база /при запазване същия капацитет от базовата година/ (4)
Индикатор 4 Публикации в резултат на ПР активности
Индикатор 5 Излъчвания на ТВ репортаж в резултат на организирано посещение на снимачен екип
Индикатор 6 Достигната аудитория в резултат на кампанията в печатните и телевизионни медии
Индикатор 7 Уникални посещения
Индикатор 8 Осъществени комуникационни кампании
Индикатор 9 Организирани журналистически посещения
Индикатор 10 Презентации и събития
Индикатор 11 Излъчвания на ТВ клип по национални ТВ канали
Индикатор 12 Печатни реклами
Индикатор 13 Външна реклама
Индикатор 14 Импресии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз