Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0080-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PP-78
Наименование: "Техническа помощ в областта на управление на отпадъците"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: създаване на база за по-добро прилагане на законодателството в областта на управление на отпадъците
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 208 988 BGN
Общ бюджет: 1 058 001 BGN
БФП: 1 058 001 BGN
Общо изплатени средства: 1 058 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 058 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 419 387 BGN
2013 321 977 BGN
2014 316 637 BGN
2015 0 BGN
1 058 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 899 301 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 356 479 BGN
2013 273 680 BGN
2014 269 141 BGN
2015 0 BGN
899 301 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 62 908 BGN
2013 48 297 BGN
2014 47 496 BGN
2015 0 BGN
158 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз