Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0081-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PP-79
Наименование: "Изграждане на капацитет на звената, ангажирани с управлението и изпълнението на програмата и подготовката на следващия програмен период (2014-2020)"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаването на административния капацитет на служителите, ангажирани с управлението и изпълнението на Оперативна програма "Околна среда".
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 816 000 BGN
Общ бюджет: 1 434 311 BGN
БФП: 1 434 311 BGN
Общо изплатени средства: 1 313 720 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 434 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 816 BGN
2013 451 670 BGN
2014 457 396 BGN
2015 366 837 BGN
1 313 720 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 219 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 144 BGN
2013 383 919 BGN
2014 388 787 BGN
2015 311 812 BGN
1 116 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 672 BGN
2013 67 751 BGN
2014 68 609 BGN
2015 55 026 BGN
197 058 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз