Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0033-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Да подадем ръка
Бенефициент: Община Полски Тръмбеш
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Полски Тръмбеш
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да се подобри качеството на живот на лица и деца с трайни увреждания и на самотни възрастни хора, които са в пълна изолация, чрез предоставяне на грижи от домашни помощници.
Дейности: Провеждане на информационна кампания. За постигане целите на проекта ще се разработят информационни материали - рекламни брошури, които ще се разпространяват сред хората на обществени места /магазини, заведения, автогара, Ж.П.гара, тото пунктове и др./, ще се публикува обява в местен ежедневник и на Интернет страницата на Община Полски Тръмбеш.
Избор на лица от целевите групи и сключване на споразумения с тях. Водещата организация ще разчита на пряк контакт с потенциалните потребители. Подборът ще се извърши без дискриминация основана на раса, пол, етничическа принадлежност и др. Ще се изготвят и подпишат споразумения за услугата, която ще се предоставя на крайните бенефициенти.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на потребителите. Социален работник от Дирекция „Социално подпомагане” ще посети лично потенциалния потребител и ще проведе социална анкета. Ще оцени: -какво е здравословното състояние на лицето /физическо и психическо/; - има ли удостоверение от ТЕЛК или НЕЛК, какъв е процента на трайно увреждане и какъв е срока на експертното решение; -до каква степен лицето може да се справя само с ежедневните дейности; -има ли семейство или други близки родственици, в какви отношения се намира с тях, получава ли помощ от тях; -приема ли медикаменти; -нуждае ли се от специален режим на хранене.
Идентифициране на домашни помощници и сключване на трудови договори с тях. Определяне на безработни лица регистрирани в Дирекция Бюро по труда за домашни помощници. Подборът ще бъде извършен след провеждането на интервю. Ще се изготвят и сключат срочни трудови договори, съгласно Кодекса на труда.
Провеждане на обучение Обучението включва теоретическа и практическа част. В теоретическата част ще се водят лекционни курсове в рамките на първата една седмица относно нуждите на възрастните индивиди, инвалидите, необходимостта от специално отношение към тях. Практическата част включва занимания и прилагане на практика на придобитите теоретични умения. За целта са осигурени специализирани материали – предпазни ръкавици за еднократно ползване, манти, предпазни маски и други санитарни материали.
Предоставяне на социални услуги Всекидневно почистване на обитаваните помещения: хигиенизиране с прахосмукачка, къщна метла, подреждане на прибори, дрехи, гладене. Веднъж седмично основно почистване – пране на килим или почистване на мокет, измиване на прозорци с препарат, хигиенизиране на мивки, баня. Ежедневно пазаруване – снабдяване с хранителни стоки, лекарства, санитарни материали, препарати. Приготвяне на закуска, обяд или вечеря, сервиране и отсервиране, помощ при обличане, подстригване. Заплащане на данък сгради и такса смет, такси за електрическа енергия, консумирана вода, телефон със средства на клиента. Попълване на молби, жалби и други формуляри, придружаване до обществени институции. Празнуване на национални празници /Коледа, Нова година, Великден и др./, приготовление на рождени дни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 276 BGN
Общ бюджет: 45 963 BGN
БФП: 42 346 BGN
Общо изплатени средства: 42 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 655 BGN
2009 16 637 BGN
2010 16 951 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 357 BGN
2009 14 141 BGN
2010 14 408 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 906 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 298 BGN
2009 2 496 BGN
2010 2 543 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 336 BGN
Финансиране от бенефициента 3 696 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз