Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0003-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-83
Наименование: Пасивна опична мрежа тип FTTB гр Видин
Бенефициент: "Вида Оптикс - ТВВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Пасивна опична мрежа тип FTTB гр Видин
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Изграждане на пасивна оптична мрежа тип FTTB в гр. Видин. (Избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 1: Изграждане на пасивна оптична мрежа тип FTTB в гр. Видин.
Подготовка на Дейност 2: Одит на проекта. (Избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 2: Одит на проекта.
Подготовка на Дейност 3: Визуализация на проекта. (Избор на изпълнител)
Изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 883 880 BGN
Общ бюджет: 1 260 248 BGN
БФП: 882 174 BGN
Общо изплатени средства: 882 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 882 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 340 197 BGN
2013 366 908 BGN
2014 175 063 BGN
2015 0 BGN
882 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 749 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 289 167 BGN
2013 311 871 BGN
2014 148 803 BGN
2015 0 BGN
749 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 030 BGN
2013 55 036 BGN
2014 26 259 BGN
2015 0 BGN
132 325 BGN
Финансиране от бенефициента 378 806 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Нарастване на дълготрайните материални активи на фирмата.
Индикатор 8 Нововъведени услуги предоставяни от фирмата.
Индикатор 9 Нарастване броя на абонатите на фирмата.
Индикатор 10 Повишаване на финансовия резултат на фирмата.
Индикатор 11 Намаляване на разходите за поддръжка на мрежата.
Индикатор 12 Повишаване на средните скорости на предлаганата интернет услуга.
Индикатор 13 Повишена енергийна ефективност на фирмата.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз