Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0140-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-62
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на EЛПРОМ ЕМЗ: единственото българско предприятие – производител на токови измервателни трансформатори за ниско напрежение.
Бенефициент: EЛПРОМ ЕМЗ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на EЛПРОМ ЕМЗ: единственото българско предприятие – производител на токови измервателни трансформатори за ниско напрежение
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Закупуване, доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване - вакуумна - шахтова тунелна пещ за отгряване на магнитопроводи и оборудване за тестване на продукцията
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Одит и заверка на разходите по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 705 BGN
Общ бюджет: 445 217 BGN
БФП: 311 652 BGN
Общо изплатени средства: 311 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 652 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 264 904 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
264 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 748 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 748 BGN
Финансиране от бенефициента 133 588 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Увеличаване на износа - ЕМЗ
Индикатор 9 Въведени нови технологии - ЕМЗ
Индикатор 10 Разширяване на дейността - ЕМЗ
Индикатор 11 Верифицирани и възстановени разходи - ЕМЗ
Индикатор 12 Временно информационно табло - ЕМЗ
Индикатор 13 Постоянна информационна табела - ЕМЗ
Индикатор 14 Стикери - ЕМЗ
Индикатор 15 Нетни приходи от продажби в хил. лв.
Индикатор 16 Финансов резултат в хил. лв.
Индикатор 17 Коефициент на капитализация на активите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз