Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0069-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/81
Наименование: Разработване на механизъм за училищни практики в ПТГ „Юрий Гагарин” в Монтана
Бенефициент: Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда в Монтана за изграждане на икономика основана на знанието
Дейности: 1. * Подготовка и сключване на договори с работния екип
2. * Информационно-консултантска и информационно-рекламна дейност
3. * Разработване на програми за провеждане на практиките
4. Материално-техническо осигуряване
5. * Организация на обучението и наставничество
6. * Провеждане на предварително обучение на място
7. Провеждане на училищни практики
8. * Удостоверяване на завършената практика
9. Обучение на преподаватели
10. * Анализ, обобщение и популяризиране на резултатите от проекта
11. * Мониторинг и контрол
12. Отчети и плащания
Партньори
Партньори:
Регионална Занаятчийска Камара
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 620 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 924 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 10 924 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 285 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 9 285 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 639 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 639 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз