Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0043-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/65
Наименование: Да подадем ръка на нашите ученици
Бенефициент: Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални условия за 50 ученици от ПГТМД – Варна
Дейности: 1.1 Избор на членове на екипа
1.2. Изготвяне на детайлен план за работа и характеристики на длъжностите в екипа по проекта
1.3. Седмични заседания на екипа на проекта
1.4. * Изготвяне на междинни и окончателен отчет
2.1. Избор на рекламна агенция
2.2. * Публикации
2.3. Покана – публикация във вестник “Занаятчийска дума“
2.4. Отпечатване на брошури, формат А4
2.5. Пресконференция за приключването на проекта
3.1. Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници
3.2. Определяне на преподавателите от ПГТДМ – Варна, които ще наблюдават практическото обучение
3.3. Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение
3.4. Разпределяне на учениците в ЗП
3.5. Провеждане на подготвящо обучение
3.6. Провеждане на практическото обучение
3.7. Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “фризьорство”
3.8. Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на фризьорството
3.9. Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “фризьорство”
4.1. Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници
4.2. Определяне на преподавателите от ПГТДМ – Варна, които ще наблюдават практическото обучение
4.3. Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение
4.4. Разпределяне на учениците в ЗП
4.5. Провеждане на подготвящо обучение
4.6. Провеждане на практическото обучение
4.7. Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “дамско и мъжко шивачество”
4.8. Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на дамското и мъжко шивачество
4.9. Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “дамско и мъжко шивачество”
Партньори
Партньори:
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ВАРНА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 826 BGN
Общ бюджет: 45 119 BGN
БФП: 45 119 BGN
Общо изплатени средства: 45 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 965 BGN
2009 34 154 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 320 BGN
2009 29 031 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 645 BGN
2009 5 123 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз