Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0626-C0001
Номер на проект: ESF-2101-07-08002
Наименование: Специализирано обучение в сферата на информационните и комуникационни технологии на персонала на "Дружба" АД - Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook и интегрирана управленска информационна система BORA Business Solution
Бенефициент: Акционерно дружество "Дружба"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 27.03.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на труд и качеството на работната сила. Повишаване производителността, адаптивността и ефективността на човешките ресурси.
Дейности: Дейност 1 Инсталация на работни станции
Дейност 2 Подготовка, организация и инсталация на учебна зала
Дейност 3 /подготовка/ Подготовка и тиражиране на учебни материали за провеждане на обучението по предвидената прогарама
Дейност 3 Провеждане на обучението в дефинирания обхват по разработената методология и програми
Партньори
Партньори:
"БОРА Солюшънс" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 650 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 38 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз