Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0293-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-09002
Наименование: Продължаващо обучение - начинът да останем конкурентноспособни на пазара на труда
Бенефициент: ОПТИКС АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 16.04.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на интегрирано обучение на работното място на 60заети в ОПТИКС АД, по тема "Оптично производство-методи и начини за управление", с цел придобиване на нови умения и развитие и обновяване на настоящите им професионални компетенции, свързани със спецификата на дейността и производствения процес.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:
СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР - ПАНАГЮРИЩЕ"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 962 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 24 785 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз