Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0648-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-05005
Наименование: "Инвестиране в хората, икономиката и околната среда"
Бенефициент: "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ООД - гр. Враца
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 08.04.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване цялостната работа и организация в офисите на фирмата чрез повишаване квалификацията на офис-мениджъри и сътрудници
Дейности: Подготовка на дейност 1 "Сформиране на екип за организация и управление на проекта"
Изпълнение на дейност 1 "Сформиране на екип за организация и управление на проекта"
Подготовка на Дейност 2 "Организиране и провеждане на професионални обучения"
Изпълнение на Дейност 2.1 "Провеждане на обучение по специалност "Газова техника""
Изпълнение на Дейност 2.2 "Провеждане на обучение по специалност "Малък и среден бизнес""
Изпълнение на Дейност 2.3 "Провеждане на обучение по специалност "Продавач-консултант""
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 447 BGN
Общ бюджет: 23 008 BGN
БФП: 23 008 BGN
Общо изплатени средства: 23 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 289 BGN
2009 5 801 BGN
2010 10 916 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 346 BGN
2009 4 931 BGN
2010 9 279 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 943 BGN
2009 870 BGN
2010 1 637 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз