Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0604-C0001
Номер на проект: ESF-2101-02-02001
Наименование: Професионално обучение на служителите на "ФеърПлей Секюрити" ЕООД за подобряване качеството на предоставяните от фирмата охранителни услуги
Бенефициент: "ФеърПлей Секюрити" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 28.03.2008
Дата на приключване: 28.09.2008
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на професионално обучение и придобиване на трета квалификационна степен по професия "Охранител" на 34 служители от фирма "ФеърПлей Секюрити" ЕООД.
Дейности: Д1-подготовка- Подготвителни дейности по проекта назначаване на екип, подписване на договори, избор на подизпълнител
Д1-изпълнение- Подготвителни дейности по проекта назначаване на екип, подписване на договори, избор на подизпълнител
Д2-подготовка-Обучение изготвяне на учебни графици, присъствени форми, оформяне на групите
Д2-изпълнение-Обучение стартиране и провеждане на обучението
Д3-подготовка-Визуализация и разпространение на резултатите от проекта организиране на среща, подготовка на инф.табели
Д4-подготовка- Заключителни дейности по проекта организиране на заключителна среща,финални техн. и фин. отчети
Д3-изпълнение-Визуализация и разпространение на резултатите от проекта организиране на среща, изработване на инф.табели
Д4-изпълнение- Заключителни дейности по проекта организиране на заключителна среща,финални техн. и фин. отчети
Партньори
Партньори:
Център за регионално развитие ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 29 846 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 7 461 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз