Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0575-C0001
Номер на проект: ESF-2101-03-09001
Наименование: Интегрирана прогрма за квалификация и обучения на заети лица в "Рока България" АД
Бенефициент: "Рока България" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 17.04.2008
Дата на приключване: 17.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши производителността на труда на 117 заети лица в компанията, посредством инвестиране в човешкия капитал и включването им в интегрираща програма за продължаващо обучение
Дейности: Подготовка на дейност 1 Обучение за професионална квалификация по професия “Работник в керамичното производство” на работници от производството на санитарна керамика в “Рока България” АД 1. Обучение за професионална квалификация по професия “Работник в керамичното производство” на работници от производството на санитарна керамика в “Рока България” АД
Изпълнение на дейност 1 Обучение за професионална квалификация по професия “Работник в керамичното производство” на работници от производството на санитарна керамика в “Рока България” АД 1. Обучение за професионална квалификация по професия “Работник в керамичното производство” на работници от производството на санитарна керамика в “Рока България” АД
Подготовка на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.1. Обучение на 30 супервайзори и мениджъри на производствени отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, английски език, лидерство, мотивация, 2.1. Обучение на 30 супервайзори и мениджъри на производствени отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, английски език, лидерство, мотивация,
Подготовка на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.2. Обучение на 20 служители от административни отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, мотивация, работа в екип, презентационни умения. 2.2. Обучение на 20 служители от административни отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, мотивация, работа в екип, презентационни умения.
Подготовка на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.3. Обучение на 11 служители в търговските отдели на компанията за придобиване на ключови умения за продажби, управление на продажбите, комуникационни умен 2.3. Обучение на 11 служители в търговските отдели на компанията за придобиване на ключови умения за продажби, управление на продажбите, комуникационни умения
Подготовка на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.4. Обучение на 16 висши мениджъри в компанията за придобиване на ключови умения в лидерство, организация и управление на екипи и процеси, комуникации, раб 2.4. Обучение на 16 висши мениджъри в компанията за придобиване на ключови умения в лидерство, организация и управление на екипи и процеси, комуникации, работа в екип, презентационни умения.
Изпълнение на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.1. Обучение на 30 супервайзори и мениджъри на производствени отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, английски език, лидерство, мотивация, р 2.1. Обучение на 30 супервайзори и мениджъри на производствени отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, английски език, лидерство, мотивация, работа в екип, презентационни умения.
Изпълнение на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.2. Обучение на 20 служители от административни отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, мотивация, работа в екип, презентационни умения. 2.2. Обучение на 20 служители от административни отдели за придобиване на ключови умения по комуникации, английски език, лидерство, мотивация, работа в екип, презентационни умения.
Изпълнение на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.3. Обучение на 11 служители в търговските отдели на компанията за придобиване на ключови умения за продажби, управление на продажбите, комуникационни умени 2.3. Обучение на 11 служители в търговските отдели на компанията за придобиване на ключови умения за продажби, управление на продажбите, комуникационни умения
Изпълнение на дейност 2 Обучение по ключови компетенции за заети лица в “Рока България” АД: 2.4. Обучение на 16 висши мениджъри в компанията за придобиване на ключови умения в лидерство, организация и управление на екипи и процеси, комуникации, рабо 2.4. Обучение на 16 висши мениджъри в компанията за придобиване на ключови умения в лидерство, организация и управление на екипи и процеси, комуникации, работа в екип, презентационни умения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 814 BGN
Общ бюджет: 103 848 BGN
БФП: 72 693 BGN
Общо изплатени средства: 72 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 39 954 BGN
2010 32 740 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 960 BGN
2010 27 829 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 789 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 993 BGN
2010 4 911 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 904 BGN
Финансиране от бенефициента 38 920 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз