Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0092-C0001
Номер на проект: 2ТММ-02-181/08.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Ти Ем Ти” ООД чрез разширяване на дейността и разнообразяване на асортимента от трикотажни изделия
Бенефициент: "ТИ ЕМ ТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Ти Ем Ти” ООД чрез технологична модернизация, насочена към разширяване на дейността и разнообразяване на асортимента на произвеждани трикотажни изделия
Дейности: Дейност 1 Тръжна процедура за избор на изпълнител
Дейност 2 Поръчка, изработване и доставка на машините
Дейност 3 Монтаж и въвеждане в експлоатация на машините
Дейност 4 Управление, мониторинг, отчитане, визуализация и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
H STOLL GmbH & Co. KG
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 719 BGN
Общ бюджет: 358 195 BGN
БФП: 214 917 BGN
Общо изплатени средства: 214 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 144 BGN
2012 171 737 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 36 672 BGN
2012 145 976 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
182 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 472 BGN
2012 25 761 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 232 BGN
Финансиране от бенефициента 143 812 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвена тръжна документация и успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Избран изпълнител за доставка на машините
Индикатор 10 Сключен договор с избраният изпълнител
Индикатор 11 Изработени изработени навреме и доставени в срок машини
Индикатор 12 Успешно инсталирани и въведени в експлоатация машини
Индикатор 13 - монтирана обозначителна табела;
Индикатор 14 Залепени стикери в/у машините;
Индикатор 15 Публикувана информация на уеб страницата на фирмата.
Индикатор 16 Верифицирани разходи по проекта
Индикатор 17 въведени нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз