Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0032-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/256
Наименование: Свободна култура: споделяне и общуване чрез изкуство, дигитални технологии и спорт
Бенефициент: 79 Средно общообразователно училище "Индира Ганди"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на блогоприятна учебна среда в училище, която допринася за развитието на уменията и талантите на всяко дете в областта на изкуството, науката и спорта. Ангажиране на свободното време на учениците в извънкласни форми за творческо развитие на дарбите, провокиране на мисленето и самостоятелността.
Дейности: 1.Дейност 1: Управление на проекта
2.Дейност 2: Информиране и публичност на проекта
3.Дейност 3: Определяне на целевата група
4.*Дейност 4: Проучване на интересите и мненията на учениците
5.*Дейност 5: Обучение в клубовете
Дейност 6: Организиране и провеждане на фестивал на училищните клубове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 169 BGN
Общ бюджет: 36 714 BGN
БФП: 36 714 BGN
Общо изплатени средства: 36 511 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 500 BGN
2009 25 156 BGN
2010 1 855 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 511 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 075 BGN
2009 21 382 BGN
2010 1 577 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 425 BGN
2009 3 773 BGN
2010 278 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 477 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз