Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0101-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/579
Наименование: ---
Бенефициент: 11 ОУ "Елин Пелин" - Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Да направи училищния живот по-богт, пълноценен и привлекателен, осмислящ свободното време на учениците
Дейности: 1.* Подготовка за работа по проекта 1.1. Сформиране на работни групи, разпределяне на конкретните задачи, изготвяне на план за действие във връзка с изброените дейности
1.2.* Изработване, обсъждане и приемане на програмите за действие на работните групи
1.3.* Популяризиране на проекта сред учениците; чрез плакати, обява в училищните вестници, съобщения по училищната радиоуредба; представяне на презентация в часовете по ИКТ
2.* Изпълнение на дейностите по проекта 2. Организация за подготовка на спектакли
2.1.* Прослушване и подбор на участниците: с артистични заложби, с художествени способности, с технически умения
2.2.* Обособяване на групи по дейности: Актьори, Сценографи, Дизайнери, Озвучители, Връзки с обществеността
2.3.* Обучение на групите: "Актьори" в сценично поведение и публична изява; Обучение на група "Сценографи"; Обучение на група "Дизайнери"; Обучение на група "Озвучители"; Обучение на група "Връзки с обществеността"
3.* Сформиране на екип за изработване на сценарий
3.1.* Запознаване на работните групи съссъдържанието на сценария
3.2.* Разпространение на сценария и начално разучаване
3.3.*Провеждане на репетиции
4.* Паралелна репетиционна и техническа работа на баротните групи
5.* Разпространение на анкетни карти и получаване на информация за впечатленията и нагласите на учениците от дейностите в стартиращия проект
6.* Комплексна работа на работните групи, готовност за изява на сцената
7.* Публично разгласяване и оповестяване за предстоящата театрална постановка
8.* Разпространение на анкетни карти сред родители, учители, ученици, местна общност
8.1.* Обратна връзка за впечатленията и резултата от реализацията
8.2. Анализ на направената информация
Партньори
Партньори:
Община Перник
OБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ГРАД ПЕРНИК
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 552 BGN
Общ бюджет: 13 235 BGN
БФП: 13 235 BGN
Общо изплатени средства: 13 234 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 110 BGN
2009 7 669 BGN
2010 - 2 546 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 234 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 894 BGN
2009 6 519 BGN
2010 - 2 164 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 217 BGN
2009 1 150 BGN
2010 - 382 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 985 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз