Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0380-C0001
Номер на проект: 3МС-02-133/01.06.2011
Наименование: Въвеждане на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) и БДС EN ISO 27001:2007 във „Вектор 97” ЕООД
Бенефициент: ВЕКТОР 97 ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на фирма "ВЕКТОР 97" ЕООД, София
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури за подбор на изпълнители за предоставяне на консултантска услуги, услуга по сертифициране и на доставчик на ДМА/ДНМА
Дейност 2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хардуер и софтуер
Дейност 3 Консултантски услуги за разработване и внедряване на СУК, СУОС и СУИС
Дейност 4 Сертифициране на внедрените СУК, СУОС и СУИС
Дейност 5 Визуализация и публичност на проекта
Дейност 6 Одит на проекта
Управление, мониторинг и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 51 064 BGN
Общ бюджет: 67 334 BGN
БФП: 50 501 BGN
Общо изплатени средства: 50 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 501 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 926 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 575 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 575 BGN
Финансиране от бенефициента 17 021 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Сключен договор с доставчик на услуги и продукти
Индикатор 5 Разработени и внедрени СУК, СУОС и СУИС
Индикатор 6 Сертифицирани СУК, СУОС и СУИС
Индикатор 7 Увеличаване на приходите от дейността
Индикатор 8 Извършен одит на проекта на ВЕКТОР 97 ЕООД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз