Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0369-C0001
Номер на проект: 3МС-02-127/01.06.2011
Наименование: БЪЛГАРСКО ПРОИЗВОДСТВО С МЕЖДУНАРОДНО КАЧЕСТВО В "ИВ ТРЕЙДИНГ" ООД
Бенефициент: ИВ ТРЕЙДИНГ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаването на конкурентоспособността и жизнеспособността на “ИВ ТРЕЙДИНГ” ООД чрез въвеждане на система за управление на качеството (СУК), базирана на съвременни ИТ технологии, и придобиване на международно признат стандарт ISO 9001:2008
Дейности: 1. Предоставяне на консултански услуги за въвеждане на СУК
2. Внедряване на ИТ система за управление на СУК
3. Доставка на ДМА за работа на ИТ система за управление на СУК
4. Придобиване на сертификат по ISO 9001:2008
5. Визуализация и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИМЕЛ ДИЗАЙН" ООД
"Интеруеър Сървисиз" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 21 984 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 7 339 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз