Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0015-C0001
Номер на проект: 3МС-02-9/01.06.2011
Наименование: Усъвършенстване на управленската дейност на фирма "Пътстрой Карнобат"ЕООД в областта на околната среда,посредством въвеждане на международна признат стандарт ISO 14001:2005
Бенефициент: Пътстрой Бургас ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Подобряване на цялостната конкурентоспособност на фирма "Пътстрой Карнобат" и установяване на устойчив модел за управление на околната среда при реализация на основните дейности на компанията.
Дейности: Дейност 1. Подготвителни дейности
Дейност 2: Подготовка за разработване на Системата за управление на околната среда
Дейност 3. Разработване на системата
4: Внедряване и функциониране на системата
Сертификационна процедура
Подготовка и изпълнение на дейности свързани с визуализация и одит
Подготовка и изпълнение на дейности, свързани с управлението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 738 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 913 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Изготвен актуализиран план график за изпълнение на проекта
Индикатор 6 Направен анализ на критичния път (евентуални рискове и заплахи за изпълнение на проекта)
Индикатор 7 Подадени оферти за избор на консултантска фирма за разработване и внедряване на ISO 14001:2005
Индикатор 8 Сключен договор с изпълнител на консултантската услуга
Индикатор 9 Определен служител/и УПР от фирмата за поддържане на СУОС
Индикатор 10 Проведено встъпително обучение от страна на консултиращата организация за запознаване на служителите на “Пътстрой Бургас” с изискванията на ISO 14001:2005
Индикатор 11 Проведен първоначален одит на съответствието
Индикатор 12 Направен анализ на състоянието и определена структура на СУОС
Индикатор 13 Разработени документи на СУОС
Индикатор 14 Проведено обучение на управленския и изпълнителския персонал за внедряване на СУОС
Индикатор 15 Извършен одит по отделните елементи на СУОС при внедряване на системата
Индикатор 16 Проведен преглед на ръководството за фунционирането на СУОС
Индикатор 17 Избран изпълнител за сертифициране на внедрената СУОС
Индикатор 18 Сключен договор със сертифицираща организация.
Индикатор 19 Проведен сертификационен одит.
Индикатор 20 Издаден сертификат по Стандарта ISO 14001:2005
Индикатор 21 Монтирана информационна табела.
Индикатор 22 Отпечатани 100 листовки
Индикатор 23 Извършен одит на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз