Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0217-C0001
Номер на проект: 3МС-02-79/01.06.2011
Наименование: Повишаване на качеството на и утвърждаване на пазраните позиции на мебели „Димов” чрез въвеждане на система за управление на качеството
Бенефициент: "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на мебели „Димов” и подобряване на имиджа и пазарния дял на организацията
Дейности: Сформиране на екип на проекта Първата дейност, която ще се извърши по проекта е сформиране на екип. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител и административен сътрудник. Ще бъдат определени техните задължения, уточнени начините на комуникация и разпределени отговорностите между тях.
Избор на консултант Проучване и избор на консултантската организация
Разработване и внедряване на система за управление на качеството Разработване на документация на системата за управление на качеството
Избор на сертифицираща организация и сертифициране Избор на сертифицираща организация и издаване на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
Публичност на проекта изработване и отпечатване на информационни брошури и плакати
Одит и отчитане на проекта Отчитане пред Управляващия орган и извършване на одит от регистриран независим одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 957 BGN
Общ бюджет: 22 609 BGN
БФП: 16 957 BGN
Общо изплатени средства: 16 957 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 957 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 957 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 413 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 413 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 544 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 544 BGN
Финансиране от бенефициента 5 652 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз