Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0076-C0001
Номер на проект: TA-2011-KPOS-PPIP-74
Наименование: "Осигуряване на възнаграждения, включително осигурителни вноски съгласно ПМС № 67/2010 г. за служителите от дирекции КПОС, ФЕСОС и ВО, и ПМС № 203/2010 г. за длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми" и надбавки за служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 31.05.2011
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: повишаване мотивацията на служителите в дирекциите, определени за управляващ орган и междинно звено на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 087 754 BGN
Общ бюджет: 8 676 398 BGN
БФП: 8 676 398 BGN
Общо изплатени средства: 8 676 398 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 676 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 658 585 BGN
2012 3 966 832 BGN
2013 4 211 071 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 160 091 BGN
8 676 398 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 374 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 409 797 BGN
2012 3 371 808 BGN
2013 3 579 410 BGN
2014 0 BGN
2015 - 986 077 BGN
7 374 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 301 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 248 788 BGN
2012 595 025 BGN
2013 631 661 BGN
2014 0 BGN
2015 - 174 014 BGN
1 301 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз