Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0073-C0001
Номер на проект: TA-2011-FESOS-71
Наименование: "Осигуряване на възнаграждение по реда на чл.17, ал.4 и 5 на ПМС 249 от 17 октомври 2007 г. на експерти от дирекция "Национална служба за защита на природата", участващи в оценката на проектни предложения по ос 3 на ОПОС"
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2011
Начална дата: 20.05.2011
Дата на приключване: 31.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на възнаграждения на служители от дирекция "Национална служба за защита на природата" за изпълнение на задачи, извън обхвата на служебните им задължения
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 000 BGN
Общ бюджет: 7 768 BGN
БФП: 7 768 BGN
Общо изплатени средства: 7 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 768 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 603 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 603 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 165 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 165 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз