Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0053-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1008/12.05.2011
Наименование: Закупуване на IT и офис оборудване, необходими за работата на УО на ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 12.05.2011
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложението е да се обезпечи Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” със съвременно IT и офис оборудване, за изпълнение на дейности осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, програмиране, оценка, архивиране,информация и контрол на ОПРР.
Дейности: Дейност 1: Създаване на екип за организация и управление на проекта
Дейност 2: Разработване на документация и провеждане на процедура за избор на доставчик
Дейност 3: Сключване на договор и доставка на техниката
Дейност 4: Осъществяване на отчетност и приключване на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 360 912 BGN
Общ бюджет: 275 415 BGN
БФП: 275 415 BGN
Общо изплатени средства: 275 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 275 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 275 415 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 234 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 234 103 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 312 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 312 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Закупени компютърни конфигурации
Индикатор 2 Закупени лаптопи
Индикатор 3 Закупени нетбук
Индикатор 4 Закупени принтери
Индикатор 5 Закупени МФУ
Индикатор 6 Закупени документални скенери
Индикатор 7 Закупени екрани за мултимедиен проектор преносим на стойка
Индикатор 8 Закупени факс апарати
Индикатор 9 Закупени машини за ламиниране
Индикатор 10 Закупени машини за подвързване
Индикатор 11 • Многофункционално лазерно устройство(копир,принтер,скенер и факс)A3
Индикатор 12 • Файлов сървър
Индикатор 13 • Сървър за приложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз