Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0052-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1010/12.05.2011
Наименование: Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2011
Начална дата: 12.05.2011
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Да допринесе за укрепване на капацитета на бенефициентите на ОП „Регионално развитие”2007-2013г. за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от Структурните фондове.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности.
дейност 2: Разработване на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител
дейност 3: Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР
дейност 4: Информация и публичност
дейност 5. Приключване и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Дружество по ЗЗД “КПМГ България и Ню Ай”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 200 BGN
Общ бюджет: 85 479 BGN
БФП: 85 479 BGN
Общо изплатени средства: 85 479 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 339 BGN
2013 26 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 479 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 438 BGN
2013 22 219 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 901 BGN
2013 3 921 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 822 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвяне на планове за действие за укрепване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР
Индикатор 2 Инструментариум за провеждане на изследването
Индикатор 3 Методика за провеждане на изследването
Индикатор 4 Анализи(капацитет на бенефициенти)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз