Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0058-C0001
Номер на проект: РД-08-144/30.03.11;
Наименование: "Осигуряване на възнаграждения и материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 02.03.2011
Начална дата: 30.03.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет в структурите, ангажирани в дейностите, свързани с програмиране, изпълнение, управление, наблюдение, контрол и одит на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Дейности: Осигуряване на необходимите средства за изплащане на основни месечни заплати и допълнителни възнаграждения по Закона за държавния служител, съответно основните и допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда, на служителите в МТИТС, изпълн
Осигуряване на необходимите средства за изплащане на месечно допълнително възнаграждение на държавните служители в МТИТС, изпълняващи функции по управление на Структурните инструменти на Европейския съюз, както това е предвидено в нормативна уредба к
Осигуряване на необходимите средства за изплащане на материално стимулиране на служителите в Управляващия орган на ОП „Транспорт”, които изпълняват функции по управление на Структурните инструменти на Европейския съюз за периода 01.03.2011г. – 28.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 800 000 BGN
Общ бюджет: 2 718 547 BGN
БФП: 2 718 547 BGN
Общо изплатени средства: 2 718 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 718 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 409 411 BGN
2012 976 746 BGN
2013 1 332 391 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 718 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 310 765 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 347 999 BGN
2012 830 234 BGN
2013 1 132 532 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 310 765 BGN
В т.ч. Национално финансиране 407 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 61 412 BGN
2012 146 512 BGN
2013 199 859 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
407 782 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Осигуряване на необходимите средства за изплащане на основни месечни заплати и допълнителни възнаграждения по Закона за държавния служител, съответно основните и допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда, на служителите в МТИТС, изпълняващи
Индикатор 2 Осигуряване на необходимите средства за изплащане на месечно допълнително възнаграждение на държавните служители в МТИТС, изпълняващи функции по управление на Структурните инструменти на Европейския съюз, както това е предвидено в нормативна уредба към мо
Индикатор 3 Осигуряване на необходимите средства за изплащане на материално стимулиране на служителите в Управляващия орган на ОП „Транспорт”, които изпълняват функции по управление на Структурните инструменти на Европейския съюз за периода 01.03.2011г. – 28.02.20


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз