Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0051-C0001
Номер на проект: РД-02-14-664/29.03.2011
Наименование: Укрепване на капацитета на УО на ОПРР, чрез обмен на добри практики и опит с управляващи органи, серифициращи органи, регионални и местни власти от страни, членки на ЕС, свързани с изпълнение на регионални политики на Общността
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.03.2011
Начална дата: 29.03.2011
Дата на приключване: 29.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола, съгласно разпоредбите и предприсанията на регламентите на ЕС за Структурните фондове
Дейности: дейност 3 Информация и публичност
дейност 4 Приключване на проекта
дейност 1 Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности
дейност 2 Координация, организиране и провеждане на срещи с институции, регионални и местни власти от страни, членки на ЕС, участващи в програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, отпуснати от ЕФРР , с цел обмяна на опит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 400 BGN
Общ бюджет: 61 230 BGN
БФП: 61 230 BGN
Общо изплатени средства: 4 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 612 BGN
2012 106 BGN
2013 0 BGN
2014 22 BGN
2015 0 BGN
4 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 920 BGN
2012 90 BGN
2013 0 BGN
2014 19 BGN
2015 0 BGN
4 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 692 BGN
2012 16 BGN
2013 0 BGN
2014 3 BGN
2015 0 BGN
711 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Организирани срещи в страната, с цел обмяна на опит и добри практики със страни, членки на ЕС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз