Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0069-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-67
Наименование: “Осигуряване на допълнително възнаграждение на служители, изпълняващи дейности свързани с подготовката, координацията, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, одита, осигуряването на публичност и информация на ОП "Околна среда 2007-2013 г." и осигуряване възнаграждението на служители, назначени съгласно ПМС № 203 на длъжност сътрудник по управление на Европейски проекти и програми”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2011
Начална дата: 22.02.2011
Дата на приключване: 28.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: осигуряване на допълнително възнаграждение
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 609 048 BGN
Общ бюджет: 183 736 BGN
БФП: 183 736 BGN
Общо изплатени средства: 183 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 183 736 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 156 176 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 560 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 560 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз