Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0525-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за предоставяне на отдалечени и мобилни геопространствени услуги
Бенефициент: "ЕСРИ България" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Развитие на конкурентоспособността на ЕСРИ България ООД в условията на динамичната икономика на европейския и световен пазар, посредством инвестиции в съвременни технологии и оборудване водещи до повишаване на ефективността на предприятието и развитие на благоприятна бизнес среда.
Дейности: 1.1 Иницииране на проекта
1.2 Планиране
1.3 Изпълнение
1.4 Наблюдение и контрол
1.5 Приключване
2.1 Оборудване на сървърно помощение – монтиране на сървърен рак, окабеляване, непрекъсваемо токозахранване и електроразпределение
2.2 Закупуване доставка и инсталиране на сървъри и мрежово оборудване
2.3 Закупуване и внедряване на софтуерни продукти (ДНА)
2.4 Закупуване на мобилни устройства
3.1 Разработване на бизнес стратегия за новите продукти
3.2 Маркетингово проучване
3.3 Маркетингов анализ
3.4 Изготвяне на маркетингови планове
3.5 Внедряване на маркетинговите планове
4.1 Популяризиране на дейностите
4.2 Изготвяне на табели и информационни материали
4.3 Разпространение на информация
4.4 Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 308 899 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 252 735 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз