Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0334-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване и модернизиране на съществуващо производство на генератори на сигнали аксесоари за тях
Бенефициент: "Детекс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на продук- цията Увеличаване на продуктовата гама Увеличаване на производителноста
Дейности: Тръжна процедура и избор на изпълнители
Закупуване на вакуумно-формовъчна машина
Закупуване на шприцформа
Закупуване на Осцилоскоп
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Диовак-Димитър Димитров
"Совис" ООД
НЮ-ТЕК ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 489 BGN
Общ бюджет: 210 069 BGN
БФП: 136 545 BGN
Общо изплатени средства: 136 545 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
136 545 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 116 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 063 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 482 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 482 BGN
Финансиране от бенефициента 74 033 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Въвеждане на нови продукти
Индикатор 6 Въвеждане на нови продукти
Индикатор 7 Контрол на качеството –намаляване на брака


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз