Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0263-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „Мегапринт Трансферс“ ООД
Бенефициент: "МЕГАПРИНТ ТРАНСФЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да развие потенциала на „Мегапринт Трансферс“ ООД за конкурентно и ефективно производство в условията на финансова и икономическа криза и да подпомогне дейността на фирмата с оглед повишаване на нейната конкурентоспособност и постигане на устойчив напредък.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Тръжна процедура за избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка, инсталиране и изпитване на машината
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Заключителни дейност/Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 572 BGN
Общ бюджет: 160 555 BGN
БФП: 104 361 BGN
Общо изплатени средства: 104 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 361 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 706 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 706 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 654 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 654 BGN
Финансиране от бенефициента 74 078 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Изготвени визуализационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз