Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0186-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността чрез модернизация на “АДИФАРМ” ЕАД
Бенефициент: "АДИФАРМ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар Инвестиции за обновяване на технологичната база, развитие на нови продукти и услуги с висока добавена стойност и оптимизация на производителността
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Избор на изпълнител и доставка на таблетна преса
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнител и доставка на блистер автомат
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Избор на изпълнител и доставка на картонир опаковъчна машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Избор на изпълнител и доставка на цялостно софтуерно решение
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Сформиране на екип и подготовка на тръжна документация
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Избор на изпълнител и управление на проект
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Избор на изпълнител и изготвяне на маркетингова стратегия и маркетингов план
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Избор на изпълнител и визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Избор на изпълнител и одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФАДАТА" АД
ИМА С.п.А.
"Ивас одитинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 809 841 BGN
Общ бюджет: 1 102 578 BGN
БФП: 605 801 BGN
Общо изплатени средства: 605 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 605 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 161 968 BGN
2012 443 802 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
605 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 514 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 137 673 BGN
2012 377 232 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
514 905 BGN
В т.ч. Национално финансиране 90 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 295 BGN
2012 66 570 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 866 BGN
Финансиране от бенефициента 664 096 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 увеличение на производителността
Индикатор 8 въведени нови технологии/продукти за последните 3 години
Индикатор 9 намаление на разходите за производство
Индикатор 10 намаление на рекламациите (р-ди за преработки/корекции, обезщетения, брак) от 1 партида
Индикатор 11 увеличение на продукцията за износ за последните 3 години
Индикатор 12 реализирани инвестиционни проекти за посл. 3 год


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз