Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0049-C0001
Номер на проект: РД-02-14-320/22.02.2011
Наименование: Оптимизиране на процесите на архивиране на документацията по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.02.2011
Начална дата: 22.02.2011
Дата на приключване: 22.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне ГД ‘Програмиране на регионалното развитие” в процесите на архивиране на документацията по изпълнение на ОП „Регионално развитие”2007-2013г.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за управление и изпълнение на проектните дейности)
дейност 2 (Изготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка по НВМОП и провеждане на процедурата)
дейност 3 (Архивиране на документацията по изпълнение на ОПРР, съгласно ЗНАФ)
дейност 4 Приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ХОСИ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 400 BGN
Общ бюджет: 50 788 BGN
БФП: 50 788 BGN
Общо изплатени средства: 50 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 50 788 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 170 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 170 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 618 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Архивирана документация по изпълнението на ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз