Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0056-C0001
Номер на проект: РД-08-55/02.02.2011 г.;РД-08-224/30.04.2014 г.
Наименование: Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. чрез сътрудничество с печатни медии и интернет издания и организиране и провеждане на работни посещения в страни-членки на Европейския съюз за български представители на средствата за масово осведомяване
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2011
Начална дата: 02.02.2011
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” и приносът на Общността за реализирането на транспортната инфраструктура на България.
Дейности: Публикуване на материали по теми, свързани с оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в печатни издания.
Публикуване на материали по теми, свързани с оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в интернет издания.
Организиране и провеждане на работни посещения на български представители на средствата за масово осведомяване в страни-членки на Европейския съюз по теми, свързани с изграждането на големи инфраструктурни проекти, реализирани чрез структурните или К
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Медия Дайрекшън ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 977 326 BGN
Общ бюджет: 1 977 326 BGN
БФП: 1 977 326 BGN
Общо изплатени средства: 788 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 977 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 94 583 BGN
2013 428 106 BGN
2014 197 506 BGN
2015 68 476 BGN
788 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 680 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 80 395 BGN
2013 363 890 BGN
2014 167 880 BGN
2015 58 204 BGN
670 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 296 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 187 BGN
2013 64 216 BGN
2014 29 626 BGN
2015 10 271 BGN
118 301 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Публикувани в печатните медии материали, свързани с ОП "Транспорт"
Индикатор 2 Публикувани в интернет издания материали, свързани с ОП "Транспорт"
Индикатор 3 Организирани и проведени работни посещения на български представители на средства за масово осведомяване в страните-членки на Европейския съюз


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз