Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/010-01
Наименование: Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на град Костинброд
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 05.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Костинброд за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината.
Дейности: дейност 1 Подготовка, организация и управление изпълнението на проекта
дейност 2 Избор на изпълнители за СМР и външни услуги
дейност 3 Извършване на мерки за енергийна ефективност и свързаните с тях строително – монтажни работи
дейност 4 Осъществяване на строителен и авторски надзори
дейност 5 Публичност и визуализация
дейност 6 Мониторинг и отчетност на проекта
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 328 027 BGN
Общ бюджет: 1 990 934 BGN
БФП: 1 987 658 BGN
Общо изплатени средства: 1 689 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 987 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 692 588 BGN
2013 996 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 689 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 689 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 692 588 BGN
2013 996 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 689 510 BGN
В т.ч. Национално финансиране 298 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 275 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз