Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0030-C0001
Номер на проект: ДОПТ-6/15.10.2010 г.;ДОПТ-29/30.09.2013 г.
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София "Кв. Княжево-ЦГЧ-бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип "Леко метро"
Бенефициент: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2010
Начална дата: 15.10.2010
Дата на приключване: 31.03.2014
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на инвестиционния проект за третата линия на метрото е осигуряване на бърз и ефективен транспорт по направление на третата линия на метрото, съгласно Генералната схема за развитие на линиите на метрото и ОУП на гр.София.
Дейности: Предпроектни и прединвестиционни проучвания
Идеен проект
Регулационен план
Подготовка на задание за ОВОС
Изготвяне на ОВОС
Анализ на разходите и ползите
Финансов анализ
Июготвяне на тръжна документация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„МЕТРОПРОЕКТ Прага” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 270 000 BGN
Общ бюджет: 3 336 000 BGN
БФП: 2 780 000 BGN
Общо изплатени средства: 2 780 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 780 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 678 320 BGN
2012 649 408 BGN
2013 871 808 BGN
2014 580 464 BGN
2015 0 BGN
2 780 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 363 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 576 572 BGN
2012 551 997 BGN
2013 741 037 BGN
2014 493 394 BGN
2015 0 BGN
2 363 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 417 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 101 748 BGN
2012 97 411 BGN
2013 130 771 BGN
2014 87 070 BGN
2015 0 BGN
417 000 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Предпроктни проучвания
Индикатор 2 Идеен проект
Индикатор 3 Регулационен план
Индикатор 4 Подготовка на задание за ОВОС
Индикатор 5 Изготвяне на ОВОС
Индикатор 6 Анализ на разходите и ползите
Индикатор 7 Финансов анализ
Индикатор 8 Изготвяне на тръжна документация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз