Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.08-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-08/2010/001
Наименование: Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA)
Бенефициент: Европейска инвестиционна банка
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2010
Начална дата: 19.10.2010
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на фондове за градско развитие, финансиращи публично частни партньорства или други проекти за градско развитие
Дейности: 1
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 542 390 BGN
Общ бюджет: 64 542 390 BGN
БФП: 64 542 390 BGN
Общо изплатени средства: 64 542 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 542 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 542 390 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 542 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 861 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 54 861 032 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 861 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 681 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 681 359 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 681 359 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени фондове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз