Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0064-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-62
Наименование: "Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2010
Начална дата: 22.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: осигуряване на допълнителни възнаграждения за служителите на ОПОС
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 329 600 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 209 442 BGN
2011 224 291 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 433 733 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 178 025 BGN
2011 190 648 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 368 673 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 416 BGN
2011 33 644 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 65 060 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз