Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0063-C0001
Номер на проект: TA-2010-KPOS-PPIP-61
Наименование: „Голямо годишно събитие за 2010 г. и популяризиране на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.” в електроните медии”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2010
Начална дата: 22.10.2010
Дата на приключване: 30.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Голямо годишно събитие за 2010 г. и популяризиране на ОПОС в електроните медии
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дарик радио" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 762 600 BGN
Общ бюджет: 619 822 BGN
БФП: 619 822 BGN
Общо изплатени средства: 619 822 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 619 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 86 795 BGN
2011 533 027 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
619 822 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 526 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 73 775 BGN
2011 453 073 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
526 848 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 019 BGN
2011 79 954 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз