Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0103-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/074-01
Наименование: Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.09.2010
Дата на приключване: 20.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали посредством ремонт и оборудване на училища и детски заведения в община Троян, включващ обектите: СОУ “Васил Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “Васил Левски”, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Борима; Обединено детско заведение “Буковец” в гр. Троян.
Дейности: Дейност 9: Дейности за управление и отчет на проекта
Дейност 2: Ремонт на сградата на СОУ”Васил Левски” с.Черни Осъм- Месеци
Дейност 3: Ремонт на сградата на сградата на ОУ”Васил Левски”с. Орешак- Месеци
Дейност 4: Ремонт на сградата на сградата на ОДЗ”Буковец”гр.Троян- Месеци
Дейност 5: Ремонт на сградата на сградата на ЦДГ с. Борима- Месеци
Дейност 6: Ремонт на сградата на сградата на ЦДГ “Незабравка”с. Орешак - Месеци
Дейност 7: Ремонт на сградата на сградата на СДГ с. Калейца – Месеци
Дейност 8: Дейности за визуализация и публичност: месеци 1-18
Дейност 1: Организиране на обществена поръчка според ЗОП за избор на изпълнител/и на СМР на включените в проекта обекти-
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 674 207 BGN
Общ бюджет: 4 462 468 BGN
БФП: 4 462 468 BGN
Общо изплатени средства: 4 462 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 462 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 073 741 BGN
2013 1 388 727 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 462 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 793 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 612 680 BGN
2013 1 180 418 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 793 098 BGN
В т.ч. Национално финансиране 669 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 461 061 BGN
2013 208 309 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
669 370 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 ##()Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз