Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0040-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1392/05.08.2010
Наименование: Развитие и утвържадаване на положителния имидж на Оперативна програма 'Регионално развитие" 2007-2013 г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.08.2010
Дата на приключване: 05.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) при осигуряването на информация и публичност относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие по всички й приоритетни оси и операции, както за потенциалните бенефициенти, така и за широката общественост, съгласно мерките и действията заложени в Комуникационния план, които представляват неразделна част от дейностите по управление и изпълнение на ОПРР.
Дейности: дейност 1:Сформиране на екип за координация и управление на проекта
Дейност 2: Преработка и актуализация на интернет страницата на ОПРР
дейност 3 Избор на PR-агенция и ползване на услугите й, с цел развитие и утвърждаване на положителния имидж на ОПРР, финансовия принос на ЕФРР и ролята на ЕС
Дейност 4 Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 122 750 BGN
Общ бюджет: 5 004 BGN
БФП: 5 004 BGN
Общо изплатени средства: 29 121 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 688 BGN
2012 433 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 121 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 384 BGN
2012 368 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 753 BGN
В т.ч. Национално финансиране 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 303 BGN
2012 65 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 ниво на обществена осведоменост по отношение на ОПРР
Индикатор 3 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 4 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз